"Το μυαλό είναι για να βλέπει, η καρδιά είναι για ν’ ακούει."